+९७७ ०५७ ५२६२२६
MENUS
हाईलाइटहरू
 1. सूचना: हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ र १७ मा बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा संचालन गर्ने प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(१५ दिने सूचना)
 2. सूचना: हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ र १७ मा बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा संचालन गर्ने प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(१५ दिने सूचना)
 3. सूचना: कार्ययोजनाको संशोधन गर्ने समयावधी थप सबन्धी
 4. सूचना: मदन भण्डारी मेमोरियल स्कुल र प्रशिक्षण तथा श्रोत केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(१५ दिने सूचना)
 5. सूचना: दुझोम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको गुम्बा भवन निर्माण गर्ने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (१५ दिने सूचना)
 6. सूचना: सूचनाको हक सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको
 7. सूचना: जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति संचालन कार्याविधि, 2080 मस्यौदा मा थपधट गर्नु पर्ने राय सुझाव भएमा 5 दिन भित्र मन्त्रालयको ईमेल ठेगाना mofe@bagamati.gov.np मा पठाईदिनुहुन अनुरोध छ ।
 8. सूचना: तह वृद्धिका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा
 9. सूचना: फरेष्टर चौथो तहको पदस्थापन सम्बन्धी सूचना
 10. सूचना: फरेष्टर चौथो तहको पदस्थापन सम्बन्धी सूचना
 11. सूचना: यस मन्त्रालय(सचिवस्तर) मिति २०८०/०८/२५ को निर्णयानुसार वन अधिकृत, अधिकृतस्तर सातौं तहको पदस्थापन सम्बन्धि सूचना
 12. सूचना: भू संरक्षण अधिकृत काज सम्बन्धी सूचना
 13. प्रेस विज्ञप्ति: हार्दिक श्रद्धाञ्‍जली
 14. प्रकाशन: दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
 15. प्रकाशन: कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९ (राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम र भू तथा जलाधार संरक्षण)
 16. प्रकाशन: भू तथा जलाधार तर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
 17. प्रकाशन: वन तथा वातावरण तर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
 18. प्रकाशन: पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
 19. प्रकाशन: उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको कार्यक्रम संचालन कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
 20. प्रकाशन: मन्त्रालयको प्रोफाईल २०७५
 21. प्रकाशन: मेला महोत्सव संचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६
 22. परिपत्र: परिपत्र
 23. परिपत्र: राशन सुविधा सम्बन्धी
 24. परिपत्र: वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्ने बारे ।
 25. परिपत्र: निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
 26. परिपत्र: बजार अनुगमन सम्बन्धमा ।
 27. परिपत्र: प्रादेशिक अनुगमन समिति सम्बन्धमा ।
 28. परिपत्र: औद्योगिक ग्राम सम्बन्धमा
 29. परिपत्र: आव २०७६।७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शन
 30. परिपत्र: IEE सम्वन्धि परिपत्र
slider slider slider
माननीय मन्न्रीज्यू पद वहाली गर्नु हुदै
माननीय मन्न्रीज्यूको स्वागत गर्दै
बागमती प्रदेश
Executive Images

माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री

Executive Images

प्रदेश सचिव

9855012617
Executive Images

सूचना अधिकारी

9855056462

सूचना

हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ र १७ मा बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा संचालन गर्ने प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(१५ दिने सूचना) 2024-03-15

हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ र १७ मा बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा संचालन गर्ने प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(१५ दिने सूचना) 2024-03-15

कार्ययोजनाको संशोधन गर्ने समयावधी थप सबन्धी 2024-02-21

मदन भण्डारी मेमोरियल स्कुल र प्रशिक्षण तथा श्रोत केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(१५ दिने सूचना) 2024-02-14

दुझोम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको गुम्बा भवन निर्माण गर्ने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (१५ दिने सूचना) 2024-02-11

सूचनाको हक सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको 2024-01-30

जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति संचालन कार्याविधि, 2080 मस्यौदा मा थपधट गर्नु पर्ने राय सुझाव भएमा 5 दिन भित्र मन्त्रालयको ईमेल ठेगाना mofe@bagamati.gov.np मा पठाईदिनुहुन अनुरोध छ । 2024-01-26

तह वृद्धिका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा 2024-01-09

फरेष्टर चौथो तहको पदस्थापन सम्बन्धी सूचना 2024-01-01

फरेष्टर चौथो तहको पदस्थापन सम्बन्धी सूचना 2024-01-01

यस मन्त्रालय(सचिवस्तर) मिति २०८०/०८/२५ को निर्णयानुसार वन अधिकृत, अधिकृतस्तर सातौं तहको पदस्थापन सम्बन्धि सूचना 2023-12-11

भू संरक्षण अधिकृत काज सम्बन्धी सूचना 2023-12-08

हेर्नुहोस्

रिपोर्ट

सामाग्ररी भेटिएन !!

हेर्नुहोस्

प्रकाशन

दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 2023-01-05

कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९ (राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम र भू तथा जलाधार संरक्षण) 2022-08-12

भू तथा जलाधार तर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 2021-12-02

वन तथा वातावरण तर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 2021-11-25

पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 2021-11-25

उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको कार्यक्रम संचालन कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 2021-11-25

मन्त्रालयको प्रोफाईल २०७५ 2021-01-18

मेला महोत्सव संचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ 2021-01-18

हेर्नुहोस्


फोटो

Gallery

संविधान दिवस (राष्‍ट्रिय दिवस) २०८० को शुभकामना

Gallery

राष्ट्रिय सामुदायिक वन दिवस, २०८०

Gallery

विश्‍व वातावरण दिवस जुन ५ को अवसरमा सरसफाई कार्यक्रम

Gallery

माननीय मन्त्रीज्यूद्धारा वृक्षारोपण

Gallery

मा. मन्त्रीज्यू पद वाहली गर्नु हुदै

Gallery

माननीय मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गरिएको

Gallery

माननीय मन्त्रीज्यु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिब ज्यु तथा वन तथा वातावरन मन्त्रालयका सचिब ज्यु ...

Gallery

बागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय विशाल खड्का ज्यु र सचिव यज्ञनाथ दाहाल ज्यु ...

Gallery

रेडियो थाहा सञ्चारको १४ औं वार्षिकउत्सव मा आयोजित " पर्यावरण प्रवर्द्धन मा साइकल र्याली" कार्यक्रम मा उपस्थित...

Gallery

बागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्का ज्यु डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप ...

Gallery

माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काज्यु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका ...

Gallery

मकवानपुरमा रहेका लोपोन्मुख जाती बनकरिया जातिको समस्याको बारेमा ...

हेर्नुहोस्

भिडियो

सामाग्ररी भेटिएन !!

हेर्नुहोस्

मन्त्रालय पृष्ठभुमी

नेपालको संविधान बमोजिम राज्य संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेगरी राज्यशक्त्तिको बाँडफाँड भए अनुसार राज्यको पुन:संरचना पश्‍चात हाल ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ रहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको मिति 2078/08/15 गतेको निर्णयानुसार यस बागमती प्रदेशमा 14 वटा मन्त्रालयहरु स्थापना भइ कार्य सञ्‍चालन गर्ने मध्ये यो मन्त्रालय पनि एक हो। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४(संशोधन) तथा मिति 2078/08/15 गतेमा प्रकाशित खण्ड ५) अतिरिताङ्क 19 प्रदेश राजपत्र भाग ३ अनुसार यस मन्त्रालयलाई वन, वातावरण र भू-संरक्षण सम्बन्धी ३१ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।

यसले देशमा रोजगारीको सिर्जना, वातावरणीय सेवा कार ...

थप पढ्नुहोस्
ट्विटर अपडेट
MoFE को साथ कनेक्ट गर्नुहोस्

MoFE

हेटौडा, मकवानपुर

यदि तपाईंसँग कुनै गुनासो छ, प्रतिक्रिया, सुझाव हामीलाई सन्देश गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

अथवा

सम्पर्क गर्नका लागि सम्पर्क गर्नुहोस

फोन: +९७७ ०५७ ५२६२२६