+९७७ ०५७ ५२६२२६
MENUS

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

# कार्यालयको नाम कार्यकारीको नाम ठेगाना टेलिफोन नं. मोबाइल नं. ईमेल वेबसाइट
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ललितपुर जिवनाथ पौडेल गोदाबरी, ललितपुर 9851205182 9856050557 frtc.mofe@bagamati.gov.np Visit Site