+९७७ ०५७ ५२६२२६
MENUS

योजना, परियोजना र कार्यक्रम

# नाम डाउनलोड
बागमती प्रदेश सरकारको रातो किताब आ.व. 2077-078
बागमती प्रदेश सरकारको कार्यक्रम विवरण (हरियो किताब) आ.व. 2077-078
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

9845057462