+९७७ ०५७ ५२६२२६
MENUS
हाईलाइटहरू
  1. सूचना: हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ र १७ मा बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा संचालन गर्ने प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(१५ दिने सूचना)
  2. सूचना: हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ र १७ मा बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा संचालन गर्ने प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(१५ दिने सूचना)
  3. प्रेस विज्ञप्ति: हार्दिक श्रद्धाञ्‍जली
  4. प्रकाशन: दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
  5. प्रकाशन: कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९ (राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम र भू तथा जलाधार संरक्षण)
  6. परिपत्र: परिपत्र
  7. परिपत्र: राशन सुविधा सम्बन्धी
provincial
LINE MINISTRY BUDGET INFORMATION SYSTEM (PLMBIS)

नाम डाउनलोड
Java
Firefox
PLMBIS

Unicode & Fonts Can be downloaded from footer section.

Executive Images

माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री

Executive Images

प्रदेश सचिव

9855012617
Executive Images

सूचना अधिकारी

9855056462