+९७७ ०५७ ५२६२२६
MENUS

निर्देशिका

# नाम डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षाका लागि दाउरा आपूर्ति कार्यविधि, २०७९
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८
वनपैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
प्रदेशस्तरीय संयु्क्त वजार अनुगमन निर्देशिका २०७५
गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका
नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

9845057462