+९७७ ०५७ ५२६२२६
MENUS

सूचना

# नाम डाउनलोड
चौतारा रंगशाला निर्माण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (१५ दिने सूचना)
पदस्थापन सम्बन्धी सूचना
२०७९ वैशाख देखि २०७९ आषाढ सम्मको सुचना सम्बन्धि जानकारी-2079-01-01-2079-03-32
तह वृद्दि सम्बन्धी सूचना
वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
सूचना || सूचना || सूचना
सूचना सार्वजनिक गरिएको अवधि - २०७८/१०/०१ - २०७८/१२/३० सम्म
तह वृद्धिको लागि पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात सम्बन्धमा
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दि प्रस्ताव आव्हानको सूचना।
परामर्शसेवा स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

9845057462