+९७७ ०५७ ५२६२२६
MENUS

सम्पर्क अनुरोध


तपाईंको सन्देश अनुरोध चाँडै जवाफ दिईनेछ

नक्शामा हामीलाई खोज्नुहोस्


Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

9845057462
ठेगाना
  • हेटौँडा, नेपाल
  • वन तथा वातावरण मन्त्रालय
  • +९७७ ०५७ ५२६२२६
  • mofe@bagamati.gov.np